oznámení

Opatření: 6.4.2

Typ intervence:

„Vytváření a rozvoj nezemědělských činností ve venkovských oblastech“.
Aktivováno usnesením představenstva společnosti VEGAL č. 131 ze dne 16.12.2021.
Program rozvoje venkova pro Benátsko 2014-2020

Popis operace:

  • Nákup nových kuchyňských strojů a zařízení
  • Nákup počítačových programů

Účel:

Intervence financovaná v rámci výzvy se netýkala. 2 aspekty:

  1. Nová zařízení s vyšším výkonem a nižší spotřebou energie
  2. Nové firemní webové stránky

Úspěchy: optimalizace výrobních procesů, úspory energie, lepší služby zákazníkům, propagace a komunikace.

Financovaná částka: příspěvek č. 5133254 ve výši 7 055,06 EUR.

Iniciativa financovaná z Programu rozvoje venkova pro Benátsko 2014-2020

Orgán odpovědný za informace:
SOCIETA‘ BETTIN S.N.C. DI BETTIN LUIGINO & C (Benátky)

Řídící orgán: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR e Foreste