Naše zásady ochrany osobních údajů

Údaje budou shromažďovány a zpracovávány v souladu s doporučením č. 2/2001 přijatým dne 17. května 2001 evropskými orgány na ochranu osobních údajů za účelem stanovení některých minimálních požadavků na shromažďování osobních údajů online v Evropské unii. a představuje také informace podle článku 13 legislativního nařízení ze dne 30. června 2003, n. 196 – Kodex ochrany osobních údajů a čl. 13 GDPR UE/2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

 

VLASTNÍK A VEDOUCÍ LÉČBY

Správcem údajů je
Bettin SNC z Bettin Luigino & C.
sídlící v
Via Passarella, 65
30027 San Donà di Piave (VE)
Telefon +39 0431 447141
DIČ: IT01660770270

jménem Bettin Luigino, právní manažer společnosti. Rychlý kontakt: info@ristoranteallagondola.it. Později s názvem Ristorante Alla Gondola.

 

MÍSTO LÉČBY

Údaje jsou zpracovávány v sídle Správce údajů. Na základě ustanovení čl. 43 a násl. Legislativní vyhlášky 196/2003 vyžaduje jakékoli zpracování mimo země Evropské unie výslovný souhlas zúčastněné strany.

 

ÚČEL A ZPŮSOBY LÉČBY

Osobní údaje a navigační údaje shromážděné webem automaticky nebo zadané dobrovolně Uživatelem nebo Subjektem údajů se shromažďují pro účely a za použití metod uvedených níže. Údaje budou zpracovány pomocí nástrojů a metod zaměřených na zajištění důvěrnosti a bezpečnosti údajů v souladu s ustanoveními legislativní vyhlášky č. 196 ze dne 30. června 2003 a v souladu s platnou legislativou. Povinné a dobrovolné údaje poskytnuté uživateli bude Ristorante Alla Gondola používat výhradně pro účely uvedené níže:

reagovat na konkrétní požadavky na informace od uživatele;
umožnit vlastníkovi webu u soudu nebo v přípravných fázích jeho případného zřízení obranu proti zneužití při používání stejných nebo souvisejících služeb Uživatelem;
hodnocení a zlepšování technického výkonu stránek a zlepšování zážitku z prohlížení pro uživatele.

Je-li to nutné podle legislativního nařízení 196/2003, Ristorante Alla Gondola si před zpracováním osobních údajů vyžádá souhlas uživatele nebo zainteresované strany.

Shromážděné údaje jsou uchovávány po dobu maximálně 10 let.

 

TYPY ZPRACOVANÝCH DAT

Údaje povinně poskytnuté Uživatelem

Počítačové systémy a postupy používané k provozování webových stránek restaurace Alla Gondola shromažďují během svého provozu některé osobní údaje týkající se jejich uživatelů. Jedná se o osobní údaje užitečné pro technické využití stránek a pro umožnění uživateli využívat nabízené služby, a proto jejich poskytnutí není dobrovolné, ale povinné.

Jedná se o informace, které umožňují identifikaci Uživatele nebo zájemce. Tato kategorie údajů zahrnuje jméno, příjmení, e-mail a daňový kód. Tyto údaje jsou používány pouze pro účely uvedené v předchozích bodech a po dobu nezbytnou k provedení služby požadované Uživatelem. Uživatel má právo z oprávněných důvodů kdykoli požádat o jeho odstranění. Data by mohla být použita ke zjištění odpovědnosti v případě hypotetických počítačových zločinů proti stránce.

 

DATA POSKYTOVANÁ DOBROVOLNĚ UŽIVATELEM

Poskytnutí citlivých osobních údajů je dobrovolné a dobrovolné a vyžaduje výslovný souhlas Uživatele. V případě, že uživatel využije stránky ke zveřejnění nebo jakémukoli sdílení osobních údajů třetích osob, přebírá za to veškerou odpovědnost. Majitel je zbaven jakékoli odpovědnosti za jejich instrumentální ošetření v důsledku komunikace nebo šíření.

Ristorante Alla Gondola se zavazuje jak v případě údajů poskytovaných povinně, tak v případě údajů poskytovaných nepovinně je uchovávat a kontrolovat tak, aby se pomocí vhodných bezpečnostních opatření minimalizovala rizika zničení nebo ztráty, neoprávněného přístupu nebo zpracování, které není povoleno nebo neodpovídá účelům, pro které byly shromážděny.

 

PRÁVA ZÚČASTNĚNÝCH STRAN

Za účelem výkonu práv stanovených čl. 13 odst. 2 GDPR UE/2016/679 (přístup k osobním údajům, oprava nebo zrušení poskytnutých údajů, omezení zacházení, které se uživatele týká, nesouhlas se zpracováním, právo na přenositelnost údajů, právo podat stížnost s dozorovým úřadem), může uživatel nebo zájemce kontaktovat přímo správce údajů na výše uvedené adrese.

 

COOKIES

Další informace naleznete v našich zásadách používání souborů cookie.